Truyện mới cập nhật

HOT Cửu Trùng Tử
2.1M lượt xem
Chapter 76 1 ngày trước
Chapter 75 22/11/2020
HOT Điện thoại của ta thông tam giới
26.4M lượt xem
Chapter 292 1 ngày trước
Chapter 291 1 ngày trước
HOT Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
46.6M lượt xem
Chapter 310 1 ngày trước
Chapter 309 23/11/2020
HOT Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
12M lượt xem
Chapter 181 1 ngày trước
Chapter 180 21/11/2020
HOT Long Ẩn Giả
3.3M lượt xem
Chapter 121 1 ngày trước
Chapter 120 1 ngày trước
HOT Tái Thiết Hầm Ngục
4.1M lượt xem
Chapter 58 2 ngày trước
Chapter 57 17/11/2020
Đệ Nhất Người Ở Rể
217.4K lượt xem
Chapter 14 2 ngày trước
Chapter 13 21/11/2020
HOT Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
12.1M lượt xem
Chapter 136 2 ngày trước
Chapter 135 20/11/2020
HOT Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
2.2M lượt xem
Chapter 42 2 ngày trước
Chapter 41 21/11/2020
HOT Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
12.7M lượt xem
Chapter 154 2 ngày trước
Chapter 153 22/11/2020
HOT Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
10.1M lượt xem
Chapter 154 2 ngày trước
Chapter 153 16/11/2020
Phụ Hồn Giả
705.3K lượt xem
Chapter 45 2 ngày trước
Chapter 44 17/11/2020
HOT Hộ Hoa Cao Thủ Tại Vườn Trường
7.6M lượt xem
Chapter 160 2 ngày trước
Chapter 159 22/11/2020
HOT Tự Cẩm
1.6M lượt xem
Chapter 66 2 ngày trước
Chapter 65 2 ngày trước
Ai Nói Ta Là Đại Lão?
89.5K lượt xem
Chapter 22 2 ngày trước
Chapter 21 2 ngày trước

Đại vương! Chúng ta gặp vấn đề rồi...


-> Hiện tại bạn chỉ có thể sử dụng giao diện PC cho máy tính hoặc giao diện Mobile cho thiết bị di động.
-> Vui lòng kéo rộng kích thước cửa sổ trình duyệt hoặc tải lại trang nếu bạn đang sử dung thiết bị di động.


Tải lại website...

hoặc

Cài đặt ứng dụng TVN