Truyện mới cập nhật

Tuyệt Thế Võ Công
809.3K lượt xem
Chapter 52 4 giờ trước
Chapter 51 03/05/2021
The Lady with a Mask
0 lượt xem
Chapter 6 4 giờ trước
Chapter 5 4 giờ trước
HOT Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
5M lượt xem
Chapter 105 4 giờ trước
Chapter 104 29/04/2021
August 9th, I Will Be Eaten by You
177.9K lượt xem
Chapter 8 4 giờ trước
Chapter 7 21/04/2021
Siêu Năng Phân Hóa
15.4K lượt xem
Chapter 3 5 giờ trước
Chapter 2 2 ngày trước
Tâm Động Thuấn Di
397.5K lượt xem
Chapter 27 5 giờ trước
Chapter 26 2 ngày trước
HOT Ta Là Chiến Thần Vô Song
10.2M lượt xem
Chapter 103 6 giờ trước
Chapter 102 03/05/2021
HOT Cao Năng Lai Tập
3.7M lượt xem
Chapter 90 6 giờ trước
Chapter 89 04/05/2021
Long Hổ 5 Thế
429.3K lượt xem
Chapter 1422 31/01/2021
Chapter 217 6 giờ trước
HOT Hoàng Hậu Tái Hôn
9.7M lượt xem
Chapter 81 6 giờ trước
Chapter 80 01/05/2021
18+HOT Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.1M lượt xem
Chapter 1022 6 giờ trước
Chapter 1021 1 ngày trước

Đại vương! Chúng ta gặp vấn đề rồi...


-> Hiện tại bạn chỉ có thể sử dụng giao diện PC cho máy tính hoặc giao diện Mobile cho thiết bị di động.
-> Vui lòng kéo rộng kích thước cửa sổ trình duyệt hoặc tải lại trang nếu bạn đang sử dung thiết bị di động.


Tải lại website...

hoặc

Cài đặt ứng dụng TVN