Truyện mới cập nhật

HOT Kịch Trường Của Takemichi
7M lượt xem
Chapter 184 5 giờ trước
Chapter 183 20 giờ trước
Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi
224.2K lượt xem
Chapter 23 5 giờ trước
Chapter 22 1 ngày trước
Công Chúa Hòa Thân Lần Này Không Tốt!
100.4K lượt xem
Chapter 25 5 giờ trước
Chapter 24 2 ngày trước
HOT Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
2.1M lượt xem
Chapter 58 5 giờ trước
Chapter 57 1 ngày trước
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
573.5K lượt xem
Chapter 58 6 giờ trước
Chapter 57 2 ngày trước
HOT Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
2.4M lượt xem
Chapter 62 7 giờ trước
Chapter 61 23/11/2020
It’s Not Meguro-san’s First Time
425.9K lượt xem
Chapter 31 7 giờ trước
Chapter 30 09/11/2020
HOT Ta Là Đại Thần Tiên
29.4M lượt xem
Chapter 349 8 giờ trước
Chapter 348 23/11/2020
HOT Kengan Omega
4M lượt xem
Chapter 87 13 giờ trước
Chapter 86 19/11/2020
18+ Killing Me / Killing You
14.8K lượt xem
Chapter 4 13 giờ trước
Chapter 3.5 02/11/2020
HOT Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
8.4M lượt xem
Chapter 76 14 giờ trước
Chapter 75 19/11/2020
HOT Nô Lệ Câm
3.7M lượt xem
Chapter 41 14 giờ trước
Chapter 40 06/11/2020
HOT Thợ Săn Đầu Tiên
2.8M lượt xem
Chapter 75 14 giờ trước
Chapter 74 3 ngày trước
HOT Huyết Ma Nhân
36.4M lượt xem
Chapter 696 14 giờ trước
Chapter 695 22/11/2020

Đại vương! Chúng ta gặp vấn đề rồi...


-> Hiện tại bạn chỉ có thể sử dụng giao diện PC cho máy tính hoặc giao diện Mobile cho thiết bị di động.
-> Vui lòng kéo rộng kích thước cửa sổ trình duyệt hoặc tải lại trang nếu bạn đang sử dung thiết bị di động.


Tải lại website...

hoặc

Cài đặt ứng dụng TVN