Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

HOT Tổng Tài Tại Thượng
25M lượt xem
Chapter 167 4 giờ trước
Chapter 166 4 giờ trước
Itsuka Kamen wo Nugu Tame ni
62.4K lượt xem
Chapter 3 6 giờ trước
Chapter 2 12/02/2021
18+HOT Đọa Nhân
6.9M lượt xem
Chapter 116 10 giờ trước
Chapter 115 1 ngày trước
HOT Bác Sĩ Trùng Sinh
5.2M lượt xem
Chapter 93 12 giờ trước
Chapter 92 12 giờ trước
HOT Một mình dạo quanh hầm ngục
3.8M lượt xem
Chapter 43 12 giờ trước
Chapter 42 09/02/2021
Plaza
16K lượt xem
Chapter 4 12 giờ trước
Chapter 3 1 ngày trước
HOT Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
5.6M lượt xem
Chapter 89 12 giờ trước
Chapter 88 28/02/2021
HOT Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
1.6M lượt xem
Chapter 21 13 giờ trước
Chapter 20 06/03/2021
HOT Nguyên Long
20.1M lượt xem
Chapter 157 2 ngày trước
Chapter 153 13 giờ trước
HOT Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
5.1M lượt xem
Chapter 55 14 giờ trước
Chapter 54 15 giờ trước