Anime

Truyện đã được chuyển thể thành film Anime

HOT Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
1.6M lượt xem
Chapter 33 24/02/2021
Chapter 32 23/02/2021
days
207.8K lượt xem
Chapter 77 24/02/2021
Chapter 76 24/02/2021
Album Natural Wallpapers
68.2K lượt xem
Chapter 72 04/02/2021
Chapter 71 01/07/2020
HOT Ta Là Vua Pháp Sư
14.8M lượt xem
Chapter 124 10/01/2021
Chapter 123 28/12/2020
Chuyện của Yokai
0.9M lượt xem
Chapter 64 29/11/2020
Chapter 63 09/09/2020
Bất Tử Chí Tôn
21.1K lượt xem
Chapter 10 21/11/2020
Chapter 9 21/11/2020
18+ Detchiage – Thầy Giáo Sát Nhân
121.5K lượt xem
Chapter 7 21/08/2020
Chapter 6 21/08/2020
Phát ảnh từ thiện
2.6K lượt xem
Chapter 3 08/09/2020
Chapter 2 22/12/2018
Thất kiếm anh hùng
3.1K lượt xem
Chapter 3 02/07/2020
Chapter 2 02/07/2020
Linh Sủng Manh Thê Giá Đáo
37.4K lượt xem
Chapter 7 05/12/2019
Chapter 6 05/12/2019
Lylun Eye
27K lượt xem
Chapter 3 13/07/2019
Chapter 2 13/07/2019