Anime

Truyện đã được chuyển thể thành film Anime

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
111.7K lượt xem
Chapter 8 1 ngày trước
Chapter 7 29/11/2020
Chuyện của Yokai
887.4K lượt xem
Chapter 64 29/11/2020
Chapter 63 09/09/2020
HOT Ta Là Vua Pháp Sư
13.4M lượt xem
Chapter 119 29/11/2020
Chapter 118 23/11/2020
Bất Tử Chí Tôn
21.1K lượt xem
Chapter 10 21/11/2020
Chapter 9 21/11/2020
days
178.9K lượt xem
Chapter 74 08/11/2020
Chapter 73 27/10/2020
18+ Detchiage – Thầy Giáo Sát Nhân
121.5K lượt xem
Chapter 7 21/08/2020
Chapter 6 21/08/2020
Album Natural Wallpapers
56.4K lượt xem
Chapter 71 01/07/2020
Chapter 70 29/06/2020
Linh Sủng Manh Thê Giá Đáo
37.4K lượt xem
Chapter 7 05/12/2019
Chapter 6 05/12/2019
Lylun Eye
27K lượt xem
Chapter 3 13/07/2019
Chapter 2 13/07/2019