Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

HOT Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
17.2M lượt xem
Chapter 138 7 phút trước
Chapter 137 3 ngày trước
Nghịch Thiên Chí Tôn
353.6K lượt xem
Chapter 21 7 giờ trước
Chapter 20 19/11/2020
HOT Người Tu Tiên Tại Đô Thị
3.9M lượt xem
Chapter 64 8 giờ trước
Chapter 63 17/11/2020
HOT Nguyên Long
14.6M lượt xem
Chapter 123 10 giờ trước
Chapter 122 17/11/2020
Trọng Sinh Tương Phùng
55.6K lượt xem
Chapter 6 13 giờ trước
Chapter 5 14/11/2020
HOT Chúa Tể Tam Giới
6.2M lượt xem
Chapter 105 13 giờ trước
Chapter 104 3 ngày trước
HOT Tuyệt Thế Võ Thần
70.6M lượt xem
Chapter 376 18 giờ trước
Chapter 375 1 ngày trước
HOT Phản Phái Nữ Đế Lai Tập
1.3M lượt xem
Chapter 40 18 giờ trước
Chapter 39 10/11/2020
Nghìn Lẻ Một Đêm Với Tổng Tài
425.2K lượt xem
Chapter 20 18 giờ trước
Chapter 19 2 ngày trước
HOT Shingan No Yuusha
1.8M lượt xem
Chapter 26 1 ngày trước
Chapter 25 07/10/2019
HOT Ánh Sáng Cuối Con Đường
15.5M lượt xem
Chapter 84 1 ngày trước
Chapter 83 14/11/2020
HOT Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
25.5M lượt xem
Chapter 135 1 ngày trước
Chapter 134 18/11/2020
HOT Côn Thôn Thiên Hạ
4.4M lượt xem
Chapter 113 1 ngày trước
Chapter 112 14/11/2020
Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
808.1K lượt xem
Chapter 28 2 ngày trước
Chapter 27 2 ngày trước
HOT Thần Võ Đế Tôn
2.7M lượt xem
Chapter 67 2 ngày trước
Chapter 66 17/11/2020
HOT Tôn Thượng
14.4M lượt xem
Chapter 155 2 ngày trước
Chapter 154 18/11/2020
Bạo Manh Tiểu Tiên
8 lượt xem
Chapter 58 2 ngày trước
Chapter 57 2 ngày trước