Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

HOT Tiên Tôn Lạc Vô Cực
5M lượt xem
Chapter 53 05/06/2021
Chapter 52 05/06/2021
HOT Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
1.4M lượt xem
Chapter 53 05/06/2021
Chapter 52 05/06/2021
HOT Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
5.5M lượt xem
Chapter 47 18/05/2021
Chapter 46 13/05/2021
HOT Hoạn Phi Thiên Hạ
12.3M lượt xem
Chapter 722 13/12/2020
Chapter 121 18/05/2021
Siêu Thần Cơ Giới Sư
549.2K lượt xem
Chapter 28 18/05/2021
Chapter 27 18/05/2021
HOT Người Tu Tiên Tại Đô Thị
10.3M lượt xem
Chapter 115 18/05/2021
Chapter 114 17/05/2021
Tuyệt Thế Thần Tôn
540.3K lượt xem
Chapter 114 23/04/2021
Chapter 21 18/05/2021
Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
335.8K lượt xem
Chapter 20 18/05/2021
Chapter 19 13/05/2021
HOT Bác Sĩ Trùng Sinh Về Murim
1.7M lượt xem
Chapter 38 18/05/2021
Chapter 37 09/05/2021
HOT Nguyên Long
24.5M lượt xem
Chapter 178 18/05/2021
Chapter 177 16/05/2021