Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

HOT Shikkaku Mon No Saikyou Kenja
5M lượt xem
Chapter 37 09/09/2020
Chapter 36 27/08/2020
HOT Người Tu Tiên Tại Đô Thị
1.8M lượt xem
Chapter 42 09/09/2020
Chapter 41 07/09/2020
HOT Y Hậu Lệ Thiên
4.2M lượt xem
Chapter 67 08/09/2020
Chapter 66 06/09/2020
HOT Thánh Khư
5.9M lượt xem
Chapter 86 08/09/2020
Chapter 85 04/09/2020
Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
736.5K lượt xem
Chapter 53 07/09/2020
Chapter 52 07/09/2020
HOT Đệ Nhất Hoàn Khố
4.9M lượt xem
Chapter 96 07/09/2020
Chapter 95 07/09/2020