Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

HOT Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
1.3M lượt xem
Chapter 53 39 phút trước
Chapter 52 1 ngày trước
HOT Hoa nhan sách
14.5M lượt xem
Chapter 215 45 phút trước
Chapter 214 22 giờ trước
HOT Solo Đi Vương Gia
6M lượt xem
Chapter 116 2 giờ trước
Chapter 115 1 ngày trước
HOT Dục huyết Thương hậu
15.6M lượt xem
Chapter 176 6 giờ trước
Chapter 175 2 ngày trước
Sao Lại Là Yêu?
67.3K lượt xem
Chapter 6 6 giờ trước
Chapter 5 11/01/2021
HOT Sinh Tử Quyết
1.2M lượt xem
Chapter 58 6 giờ trước
Chapter 57 6 giờ trước
Tận Kiển Minh Thần
4.6K lượt xem
Chapter 3 7 giờ trước
Chapter 2 1 ngày trước
Tướng Quân! Không Nên A!
532.9K lượt xem
Chapter 32 8 giờ trước
Chapter 31 2 ngày trước
HOT Ta Là Đại Thần Tiên
34M lượt xem
Chapter 364 13 giờ trước
Chapter 363 14/01/2021
HOT Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2.3M lượt xem
Chapter 42 20 giờ trước
Chapter 41 2 ngày trước
HOT Khuynh thế đế vương cơ
7.1M lượt xem
Chapter 83.1 20 giờ trước
Chapter 82.2 2 ngày trước
HOT Phượng Ngự Tà Vương
2.7M lượt xem
Chapter 52 20 giờ trước
Chapter 51 2 ngày trước
HOT Hoạn Phi Thiên Hạ
5.9M lượt xem
Chapter 722 13/12/2020
Chapter 84 21 giờ trước
HOT Phò Mã! Không Nên A!
2.3M lượt xem
Chapter 116 21 giờ trước
Chapter 115 2 ngày trước
Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
59.9K lượt xem
Chapter 4 22 giờ trước
Chapter 3 10/01/2021
HOT Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
2.9M lượt xem
Chapter 43 22 giờ trước
Chapter 42 30/12/2020
HOT Phượng hoàng vu phi
2.7M lượt xem
Chapter 62 23 giờ trước
Chapter 61 14/01/2021
HOT Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
29.2M lượt xem
Chapter 171 12/12/2020
Chapter 151 23 giờ trước
HOT Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
1.1M lượt xem
Chapter 58 1 ngày trước
Chapter 57 1 ngày trước
HOT Thương Nguyên Đồ
5.2M lượt xem
Chapter 106 1 ngày trước
Chapter 105 15/01/2021