Drama

Thể loại mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau: buồn bã, căng thẳng thậm chí là bi phẫn

HOT Thám Tử Conan
52.3M lượt xem
Chapter 1064 1 giờ trước
Chapter 1063 17/10/2019
HOT Ta có chín nữ đồ đệ
4.5M lượt xem
Chapter 79 1 giờ trước
Chapter 78 1 giờ trước
HOT Khắc Kim Đại Lão
6.3M lượt xem
Chapter 158 1 giờ trước
Chapter 157 1 giờ trước
HOT Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
25.5M lượt xem
Chapter 135 7 giờ trước
Chapter 134 18/11/2020
HOT Cửu Trùng Tử
2M lượt xem
Chapter 74 7 giờ trước
Chapter 73 2 ngày trước
HOT Ẩn Hôn Chí Ái
1.3M lượt xem
Chapter 61 7 giờ trước
Chapter 60 7 giờ trước
Mê Hoặc Lòng Người
536.1K lượt xem
Chapter 17 9 giờ trước
Chapter 16 9 giờ trước
Hoàng đệ đừng nhấc đao
87.1K lượt xem
Chapter 6 9 giờ trước
Chapter 5 14/11/2020
HOT Bách Luyện Thành Thần
112.3M lượt xem
Chapter 655 11 giờ trước
Chapter 654 1 ngày trước
Lam Hỏa Diệt Quỷ
513.3K lượt xem
Chapter 124 12 giờ trước
Chapter 123 18/11/2020
HOT Tân Nương Thế Thân
2.1M lượt xem
Chapter 67 13 giờ trước
Chapter 66 2 ngày trước
HOT Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
2.1M lượt xem
Chapter 41 13 giờ trước
Chapter 40 13 giờ trước
Công Chúa Hòa Thân Lần Này Không Tốt!
3 lượt xem
Chapter 23 13 giờ trước
Chapter 22 13 giờ trước
Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
1 lượt xem
Chapter 11 14 giờ trước
Chapter 10 14 giờ trước