Fantasy

Thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên

HOT Phượng Nghịch Thiên Hạ
48.7M lượt xem
Chapter 430 3 giờ trước
Chapter 429 4 giờ trước
18+ Tensei Inja wa Hokusoemu
40.2K lượt xem
Chapter 3 1 giờ trước
Chapter 2 02/02/2021
Sol City
8.7K lượt xem
Chapter 19 8 giờ trước
Chapter 18 07/02/2021
Isekai Ojisan
667.6K lượt xem
Chapter 25 8 giờ trước
Chapter 24 25/02/2021
18+HOT Đọa Nhân
6.9M lượt xem
Chapter 116 11 giờ trước
Chapter 115 1 ngày trước
Tenki No Ko
41.2K lượt xem
Chapter 5 15 giờ trước
Chapter 4 2 ngày trước
HOT Ta có chín nữ đồ đệ
9.8M lượt xem
Chapter 120 15 giờ trước
Chapter 119 15 giờ trước
HOT Ta Là Đại Thần Tiên
37.4M lượt xem
Chapter 376 16 giờ trước
Chapter 375 04/03/2021
HOT Chú Thuật Hồi Chiến
7.2M lượt xem
Chapter 137 16 giờ trước
Chapter 136 05/03/2021
Cái Bóng Vạn Năng
32 lượt xem
Chapter 9 16 giờ trước
Chapter 8 16 giờ trước
HOT Ragna Crimson
1.4M lượt xem
Chapter 33 17 giờ trước
Chapter 32 22/11/2020