Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

Đại Sư Huynh
148.9K lượt xem
Chapter 11.1 22/06/2021
Chapter 10.2 19/06/2021
Hỏa Võ Anh Hùng
220.1K lượt xem
Chapter 69 21/06/2021
Chapter 68 21/06/2021
Diệu Võ Dương Oai
343.5K lượt xem
Chapter 100 05/06/2021
Chapter 99 03/06/2021
18+HOT Orc ga Okashite Kurenai!
1.2M lượt xem
Chapter 28 05/06/2021
Chapter 27 30/10/2020
HOT Cung Quỷ Kiếm Thần
3.3M lượt xem
Chapter 64 05/06/2021
Chapter 63 02/06/2021
HOT Phi Lôi Đạo
5.6M lượt xem
Chapter 82 05/06/2021
Chapter 81 01/06/2021
HOT Bất Bại Quyền Ma
3.2M lượt xem
Chapter 105 05/06/2021
Chapter 104 02/06/2021
HOT Dị Tộc Trùng Sinh
24.8M lượt xem
Chapter 202 22/07/2020
Chapter 190 19/05/2021
18+ Hỏa Vũ Diệu Dương
701.8K lượt xem
Chapter 147 19/05/2021
Chapter 146 18/05/2021
HOT Tây Du Ký ngoại truyện
6.2M lượt xem
Chapter 2017 10/03/2021
Chapter 161 19/05/2021
HOT Cuồng Long
1.1M lượt xem
Chapter 51 18/05/2021
Chapter 50 28/04/2021
HOT Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
35.6M lượt xem
Chapter 420 04/02/2021
Chapter 285 18/05/2021
Long Hổ 5 Thế
438.4K lượt xem
Chapter 1422 31/01/2021
Chapter 222 18/05/2021