Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

HOT Vua Thăng Cấp
10.9M lượt xem
Chapter 76 7 giờ trước
Chapter 75 20/02/2021
HOT Nghịch Lân
6.4M lượt xem
Chapter 135 7 giờ trước
Chapter 134 13/02/2021
Long Hổ 5 Thế
310.3K lượt xem
Chapter 1422 31/01/2021
Chapter 158 7 giờ trước
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
790.2K lượt xem
Chapter 31 8 giờ trước
Chapter 30 21/02/2021
HOT Nhật Tà Nguyệt Ma
1.1M lượt xem
Chapter 186 8 giờ trước
Chapter 185 1 ngày trước
Murim Thời Hiện Đại
1M lượt xem
Chapter 34 21 giờ trước
Chapter 33 14/02/2021
Cuồng Long
604.9K lượt xem
Chapter 36 21 giờ trước
Chapter 35 14/02/2021
HOT Tough – Miyazawa Kiichi
2.6M lượt xem
Chapter 337 22 giờ trước
Chapter 336 2 ngày trước
HOT Phàm Nhân Tu Tiên
3.6M lượt xem
Chapter 91 1 ngày trước
Chapter 90 2 ngày trước
HOT Tây Du
19.7M lượt xem
Chapter 241 1 ngày trước
Chapter 240 21/02/2021
HOT Trên Người Ta Có Một Con Rồng
63.4M lượt xem
Chapter 326 16/12/2020
Chapter 318 1 ngày trước
Diệu Võ Dương Oai
145.2K lượt xem
Chapter 42 1 ngày trước
Chapter 41 24/02/2021
HOT Thú Nhân
20M lượt xem
Chapter 267 2 ngày trước
Chapter 266 2 ngày trước
HOT Cung Quỷ Kiếm Thần
1.9M lượt xem
Chapter 44 2 ngày trước
Chapter 43 23/02/2021
HOT Phi Lôi Đạo
3.9M lượt xem
Chapter 67 2 ngày trước
Chapter 66 22/02/2021
HOT Thương Nguyên Đồ
6.3M lượt xem
Chapter 117 2 ngày trước
Chapter 116 22/02/2021
Hiệp Sĩ Giấy A
142.6K lượt xem
Chapter 20.1 2 ngày trước
Chapter 19.2 03/10/2020
HOT Tân Tác Long Hổ Môn
14.2M lượt xem
Chapter 1086 2 ngày trước
Chapter 1085.2 23/02/2021
HOT Cuộc Chiến Sinh Tồn
2.5M lượt xem
Chapter 112.1 2 ngày trước
Chapter 111 08/10/2020
HOT Tây Du Ký ngoại truyện
5.7M lượt xem
Chapter 149 3 ngày trước
Chapter 148 22/02/2021