Mecha

Mecha, còn được biết đến dưới cái tên meka hay mechs, là thể loại nói tới những cỗ máy biết đi (thường là do phi công cầm lái)

Super Cub
181.9K lượt xem
Chapter 28 06/04/2021
Chapter 27 17/02/2021
Aposimz
334.7K lượt xem
Chapter 50 25/04/2021
Chapter 49 30/03/2021
Chiến Trận Người Máy
271.8K lượt xem
Chapter 30 25/01/2021
Chapter 29 25/01/2021
Itsuka Kamen wo Nugu Tame ni
62.4K lượt xem
Chapter 3 09/03/2021
Chapter 2 12/02/2021
Getter Robo
17.3K lượt xem
Chapter 10 08/03/2021
Chapter 9 16/02/2021
Trí Tuệ Nhân Tạo
8 lượt xem
Chapter 2 10/01/2021
Chapter 1 10/01/2021
Red Eyes
11.7K lượt xem
Chapter 6.1 24/11/2020
Chapter 6 23/11/2020
Gundam Legacy
3.4K lượt xem
Chapter 2 15/12/2019
Chapter 1 14/11/2019