Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

HOT Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.8M lượt xem
Chapter 331 28/11/2020
Chapter 314 4 giờ trước
HOT Mairimashita! Iruma-kun
18.1M lượt xem
Chapter 183 9 giờ trước
Chapter 182 28/11/2020
HOT Tiên Đế Qui Lai
11.6M lượt xem
Chapter 155 9 giờ trước
Chapter 153 27/11/2020
HOT Ngạo Thị Thiên Địa
28.9M lượt xem
Chapter 247 9 giờ trước
Chapter 246 3 ngày trước
HOT Thần Võ Thiên Tôn
35.5M lượt xem
Chapter 257 9 giờ trước
Chapter 256 2 ngày trước
18+ Saeism
254.7K lượt xem
Chapter 17 10 giờ trước
Chapter 16 29/11/2020
Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
436.7K lượt xem
Chapter 124 10 giờ trước
Chapter 123 2 ngày trước
Vạn Hồn Hào Tế
609.8K lượt xem
Chapter 35 11 giờ trước
Chapter 34 01/12/2020
My Death Flags Show No Sign of Ending.
63.2K lượt xem
Chapter 6 11 giờ trước
Chapter 5 09/11/2020
Hài Đế Vi Tôn
1M lượt xem
Chapter 45 11 giờ trước
Chapter 44 01/12/2020
Cuộc báo thù của kẻ ăn linh hồn
20.9K lượt xem
Chapter 1.3 12 giờ trước
Chapter 1.2 1 ngày trước
SCP Đơn Giản Hóa
723K lượt xem
Chapter 2599 14/11/2020
Chapter 2521 14/11/2020
HOT Yêu Giả Vi Vương
11.9M lượt xem
Chapter 175 13 giờ trước
Chapter 174 16 giờ trước
HOT Nghịch Thiên Kiếm Thần
34.7M lượt xem
Chapter 321 14 giờ trước
Chapter 320 01/12/2020
HOT Nghịch Thiên Chiến Thần
4.6M lượt xem
Chapter 103 15 giờ trước
Chapter 101 2 ngày trước
Vạn Thần Sư Tổ
271.8K lượt xem
Chapter 24 16 giờ trước
Chapter 23 16 giờ trước
HOT Vô Địch Kiếm Vực
1.6M lượt xem
Chapter 59 16 giờ trước
Chapter 58 2 ngày trước
HOT Vạn Giới Thần Chủ
8.5M lượt xem
Chapter 244 16 giờ trước
Chapter 243 01/12/2020
HOT Chiến Đỉnh
6.4M lượt xem
Chapter 206 16 giờ trước
Chapter 205 3 ngày trước
HOT Vạn Giới Tiên Vương
2.7M lượt xem
Chapter 103 3 ngày trước
Chapter 102 01/12/2020