Ngôn Tình

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.

HOT Cưng Chiều Đào Phi
6.6M lượt xem
Chapter 137 6 giờ trước
Chapter 136 1 ngày trước
HOT Phượng hoàng vu phi
1.6M lượt xem
Chapter 46 6 giờ trước
Chapter 45 18/11/2020
HOT Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
25.5M lượt xem
Chapter 135 7 giờ trước
Chapter 134 18/11/2020
HOT Ác ma đừng hôn tôi
15.4M lượt xem
Chapter 261 07/11/2020
Chapter 191 10 giờ trước
HOT Ẩn Hôn Chí Ái
1.3M lượt xem
Chapter 61 7 giờ trước
Chapter 60 7 giờ trước
HOT Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
8.4M lượt xem
Chapter 56 8 giờ trước
Chapter 55 1 ngày trước
HOT Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
25.4M lượt xem
Chapter 298 9 giờ trước
Chapter 297 1 ngày trước
HOT Manh Sư Tại Thượng
25.2M lượt xem
Chapter 227 10 giờ trước
Chapter 226 1 ngày trước
Tướng Quân! Không Nên A!
132K lượt xem
Chapter 12 10 giờ trước
Chapter 11 2 ngày trước
HOT Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
22.2M lượt xem
Chapter 179 12 giờ trước
Chapter 178 2 ngày trước
HOT Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
19.4M lượt xem
Chapter 166 12 giờ trước
Chapter 165 16/11/2020
HOT Hậu Cung Của Nữ Đế
10.8M lượt xem
Chapter 159 13 giờ trước
Chapter 158 1 ngày trước
Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn
144.8K lượt xem
Chapter 18 15 giờ trước
Chapter 17 15 giờ trước
HOT Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
8.3M lượt xem
Chapter 102 22 giờ trước
Chapter 101 20/10/2019
HOT Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
8.2M lượt xem
Chapter 98 22 giờ trước
Chapter 97 17/11/2020
HOT Đế Vương Trắc
18.6M lượt xem
Chapter 206 1 ngày trước
Chapter 205 17/11/2020