Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu

Hiệp Bá, Chúng Ta Không Phù Hợp
56.3K lượt xem
Chapter 12 24 phút trước
Chapter 11 2 ngày trước
HOT Khuynh thế đế vương cơ
6.1M lượt xem
Chapter 73.1 46 phút trước
Chapter 72.2 21 giờ trước
HOT Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
2.3M lượt xem
Chapter 43 1 giờ trước
Chapter 42 24/11/2020
Tân Nương Long Tộc
533K lượt xem
Chapter 21 1 giờ trước
Chapter 20 29/11/2020
HOT Nữ Thần Giáng Thế
13M lượt xem
Chapter 130 2 giờ trước
Chapter 129 19/11/2020
The undead lord of the palace of darkness
4 lượt xem
Chapter 4 3 giờ trước
Chapter 3 3 giờ trước
HOT Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
3.4M lượt xem
Chapter 88 3 giờ trước
Chapter 87.5 28/11/2020
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
268.5K lượt xem
Chapter 15 3 giờ trước
Chapter 14 3 giờ trước
Hào Môn Thịnh Sủng
547K lượt xem
Chapter 20 3 giờ trước
Chapter 19 23/10/2019
HOT Công chúa bé bỏng
5.2M lượt xem
Chapter 41 3 giờ trước
Chapter 40 26/11/2020
HOT Ức Vạn Song Bảo: Mami, Bó Tay Chịu Trói!
1.4M lượt xem
Chapter 18 4 giờ trước
Chapter 17.9 2 ngày trước
HOT Thiên Hương Mỹ Nhân
3M lượt xem
Chapter 133 5 giờ trước
Chapter 132 27/11/2020
HOT Ác ma đừng hôn tôi
15.8M lượt xem
Chapter 261 07/11/2020
Chapter 195 5 giờ trước
HOT Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
26.6M lượt xem
Chapter 304 5 giờ trước
Chapter 303 1 ngày trước
HOT Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
6M lượt xem
Chapter 90 6 giờ trước
Chapter 89 27/11/2020
HOT Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
8.8M lượt xem
Chapter 58 7 giờ trước
Chapter 57 27/11/2020
Xông Vào Tim Anh
21K lượt xem
Chapter 6 7 giờ trước
Chapter 5 11/11/2020