Shoujo Ai

Thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ trong các manga, anime

18+ Cô bạn nguy hiểm bàn bên
77.7K lượt xem
Chapter 10 05/06/2021
Chapter 9 31/05/2021
Kimi to Tsuzuru Utakata
13.9K lượt xem
Chapter 5 05/06/2021
Chapter 4 25/10/2020
Boys Love
53.3K lượt xem
Chapter 2016 09/04/2021
Chapter 19 13/05/2021
Strawberry Fields wo Mou Ichido
17.3K lượt xem
Chapter 6 11/05/2021
Chapter 5 06/09/2019
Blue Sky Complex
215.9K lượt xem
Chapter 26 03/05/2021
Chapter 25 15/04/2021
Lovely Yuri
27.6K lượt xem
Chapter 11 15/11/2020
Chapter 10 15/11/2020
Shokei Shoujo no Ikirumichi
11.9K lượt xem
Chapter 2021 19/04/2021
Chapter 2 16/11/2020
18+ Fluttering Feelings
728.9K lượt xem
Chapter 2015 13/04/2021
Chapter 68 21/03/2016
Aph Short Dou Collection
24.5K lượt xem
Chapter 72 07/04/2021
Chapter 71 07/04/2021
Quý tiết Của An Quyển
411.8K lượt xem
Chapter 42 02/04/2021
Chapter 41.5 12/05/2020
18+ Koushin Koinu Ni Koibumi Wo
447.6K lượt xem
Chapter 21 30/03/2021
Chapter 20 14/12/2020
Yukashi Yuusha No Fukushuutan
54.2K lượt xem
Chapter 5 05/03/2021
Chapter 4 23/02/2021
Slow Starter
87.8K lượt xem
Chapter 48 25/02/2021
Chapter 47 25/02/2021