Shoujo

Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nữ. Nội dung của những bộ manga này thường liên quan đến tình cảm lãng mạn, chú trọng đầu tư cho nhân vật (tính cách,...)

HOT Vương Gia ! Không nên a !
26.6M lượt xem
Chapter 328 10/09/2020
Chapter 327 08/09/2020
Phản Phái Nữ Đế Lai Tập
442.5K lượt xem
Chapter 22 10/09/2020
Chapter 21 08/09/2020
HOT Thông Linh Phi
112.8M lượt xem
Chapter 588 09/09/2020
Chapter 587 07/09/2020
HOT Mùi hương lãng mạn
1.4M lượt xem
Chapter 67 09/09/2020
Chapter 66 05/09/2020
HOT Đế Vương Trắc
16.8M lượt xem
Chapter 188 25/10/2019
Chapter 187 09/09/2020
HOT Thiểm Hôn Kiều Thê
38.7M lượt xem
Chapter 263 09/09/2020
Chapter 262 09/09/2020
HOT Hoàng Hậu Bận Lắm
3.8M lượt xem
Chapter 124 09/09/2020
Chapter 123 04/09/2020
HOT Sủng Hôn Lai Tập
2.2M lượt xem
Chapter 57 09/09/2020
Chapter 56 09/09/2020
Một Đời An Nhiên
42.2K lượt xem
Chapter 6 09/09/2020
Chapter 5 07/09/2020