Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục

HOT Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.9M lượt xem
Chapter 187 2 ngày trước
Chapter 186 26/01/2021
18+HOT Healer báo thù
18.4M lượt xem
Chapter 33 25/02/2021
Chapter 32 22/02/2021
18+ Rosen Garten Saga
52.6K lượt xem
Chapter 6 24/02/2021
Chapter 5 21/02/2021
18+HOT Yancha Gal no Anjou-san Series
10 lượt xem
Chapter 39 24/02/2021
Chapter 38 16/02/2021
18+HOT CROSS AND CRIME
3.9M lượt xem
Chapter 61 24/02/2021
Chapter 60 20/02/2021
Smoky Nectar
14K lượt xem
Chapter 3 23/02/2021
Chapter 2 19/02/2021
Dokuzakura
167.3K lượt xem
Chapter 3 17/02/2021
Chapter 2 14/07/2020
HOT Hoạn Phi Thiên Hạ
7.6M lượt xem
Chapter 722 13/12/2020
Chapter 92 09/02/2021
18+HOT Lang Quân, Xin Đừng…!
10.6M lượt xem
Chapter 79 27/10/2019
Chapter 73 04/02/2021
Dưới bóng cây sồi
21 lượt xem
Chapter 10 29/01/2021
Chapter 9 29/01/2021
18+HOT Câu Lạc Bộ Trụy Lạc
1.4M lượt xem
Chapter 32 26/01/2021
Chapter 31 26/01/2021