Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

HOT Ta Là Tà Đế
31M lượt xem
Chapter 164 22/06/2021
Chapter 163 18/06/2021
Tougen Anki
65.4K lượt xem
Chapter 8 21/06/2021
Chapter 7 13/06/2021
Druid Tại Ga Seoul
189.6K lượt xem
Chapter 7 21/06/2021
Chapter 6.5 13/06/2021
Hoả quyền
517.1K lượt xem
Chapter 80 21/06/2021
Chapter 79 21/06/2021
Chén thánh: Đêm Định Mệnh
471.4K lượt xem
Chapter 66 05/06/2021
Chapter 65 10/05/2021
HOT Thợ Rèn Huyền Thoại
10.5M lượt xem
Chapter 82 05/06/2021
Chapter 81 29/05/2021
Onsaemiro
6.3K lượt xem
Chapter 2 03/06/2021
Chapter 1 03/06/2021
HOT Satanophany
4.5M lượt xem
Chapter 119 20/05/2021
Chapter 118 02/04/2021
HOT Thợ săn 3 cm
1.6M lượt xem
Chapter 64 19/05/2021
Chapter 63 06/05/2021
HOT Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
24.4M lượt xem
Chapter 357 19/05/2021
Chapter 356 18/05/2021
HOT Ma nữ cứng đầu
6.3M lượt xem
Chapter 174 19/05/2021
Chapter 173 19/05/2021
HOT Huyết Ma Nhân
44.2M lượt xem
Chapter 747 15/05/2021
Chapter 746 19/05/2021