Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

HOT Yêu Giả Vi Vương
11.9M lượt xem
Chapter 174 2 giờ trước
Chapter 173 01/12/2020
Long Hổ 5 Thế
200.6K lượt xem
Chapter 112 3 giờ trước
Chapter 111 1 ngày trước
HOT Long Ẩn Giả
3.8M lượt xem
Chapter 138 6 giờ trước
Chapter 137 6 giờ trước
HOT Y Đẳng Cuồng Binh
3.9M lượt xem
Chapter 125 7 giờ trước
Chapter 124 7 giờ trước
HOT Sơn Hải Kinh Truyện
4.4M lượt xem
Chapter 210 7 giờ trước
Chapter 209 26/11/2020
HOT Nghịch Thiên Tà Thần
28.1M lượt xem
Chapter 231 9 giờ trước
Chapter 230 1 ngày trước
HOT Địa Ngục Cực Lạc
3.6M lượt xem
Chapter 120 10 giờ trước
Chapter 119 20 giờ trước
HOT Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
24.9M lượt xem
Chapter 153 14 giờ trước
Chapter 152 01/12/2020
HOT Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
5.8M lượt xem
Chapter 123 23 giờ trước
Chapter 122 29/11/2020
HOT Kiếm Nhân
5.1M lượt xem
Chapter 125 23 giờ trước
Chapter 124 23 giờ trước
HOT Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
1.6M lượt xem
Chapter 132 23 giờ trước
Chapter 131 23 giờ trước
HOT Hộ Hoa Cao Thủ Tại Vườn Trường
7.9M lượt xem
Chapter 166 23 giờ trước
Chapter 165 23 giờ trước
HOT Hỗn Độn Đan Thần
6.2M lượt xem
Chapter 114 23 giờ trước
Chapter 113 23 giờ trước
Nghịch Thiên Chí Tôn
465.6K lượt xem
Chapter 24 23 giờ trước
Chapter 23 3 ngày trước
HOT Tối Cường Thần Vương
13.8M lượt xem
Chapter 151 23 giờ trước
Chapter 150 29/11/2020
Nhật Tà Nguyệt Ma
705.5K lượt xem
Chapter 135 1 ngày trước
Chapter 134 2 ngày trước
Sát thủ về vườn
12.9K lượt xem
Chapter 2 1 ngày trước
Chapter 1 27/11/2020
HOT Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
4M lượt xem
Chapter 121 1 ngày trước
Chapter 120 30/11/2020
HOT Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm
6.2M lượt xem
Chapter 66 1 ngày trước
Chapter 65 30/10/2019