Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp

HOT Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
28.8M lượt xem
Chapter 187 28 phút trước
Chapter 186 02/05/2021
Tôi đến từ thế giới trò chơi
1 lượt xem
Chapter 5 2 giờ trước
Chapter 4 2 giờ trước
HOT Bạn Gái Zombie Của Tôi
16.2M lượt xem
Chapter 216 4 giờ trước
Chapter 215 02/05/2021
HOT Ngạo Thị Thiên Địa
44.8M lượt xem
Chapter 302 4 giờ trước
Chapter 301 23/04/2021
HOT Thế Giới Hoàn Mỹ
9.3M lượt xem
Chapter 165 4 giờ trước
Chapter 164 26/04/2021
HOT Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
14.3M lượt xem
Chapter 120 4 giờ trước
Chapter 119 16 giờ trước
Con Gái Tôi Là Zombie
618.8K lượt xem
Chapter 33 4 giờ trước
Chapter 32 31/03/2019
HOT Trên Người Ta Có Một Con Rồng
72.8M lượt xem
Chapter 348 11 giờ trước
Chapter 347 1 ngày trước
HOT Nghịch Thiên Kiếm Thần
49M lượt xem
Chapter 377 11 giờ trước
Chapter 376 28/04/2021
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
39.4K lượt xem
Chapter 4 11 giờ trước
Chapter 3 1 ngày trước
HOT Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
26.8M lượt xem
Chapter 566 12 giờ trước
Chapter 565 2 ngày trước
HOT Đạp Toái Tiên Hà
13M lượt xem
Chapter 190 12 giờ trước
Chapter 189 12 giờ trước
HOT Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
3.9M lượt xem
Chapter 110 12 giờ trước
Chapter 109 2 ngày trước
HOT Tối Cường Vận Đào Hoa
9.5M lượt xem
Chapter 197 12 giờ trước
Chapter 196 3 ngày trước
HOT Ngăn Chặn Tận Thế
3.6M lượt xem
Chapter 76 12 giờ trước
Chapter 75 27/04/2021
HOT Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
24.2M lượt xem
Chapter 263 12 giờ trước
Chapter 262 23 giờ trước
HOT Yêu Thần Ký
110.5M lượt xem
Chapter 326 12 giờ trước
Chapter 325.5 01/05/2021
HOT Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
37.4M lượt xem
Chapter 297 13 giờ trước
Chapter 296 02/05/2021
Tam Thốn Nhân Gian
15.7K lượt xem
Chapter 7 13 giờ trước
Chapter 6 20 giờ trước