Truyện scan

Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online

Hội pháp sư
80.7K lượt xem
Chapter 78.2 18/04/2021
Chapter 78.1 18/04/2021
Quả Bóng Vàng
9.2K lượt xem
Chapter 3 30/07/2019
Chapter 2.2 30/07/2019
hủy diệt
3K lượt xem
Chapter 3 16/03/2020
Chapter 2 05/10/2018
Over Drive
8.2K lượt xem
Chapter 17 28/10/2018
Chapter 16 28/10/2018
Tôi Mù
3.7K lượt xem
Chapter 1 26/07/2018
18+ Waifu của Quái chúa lolicon
62.1K lượt xem
Chapter 1 29/06/2018
Romeo và Juliet
4.6K lượt xem
Chapter 2 17/06/2018
Chapter 1 07/06/2018
Lady Detective
67.4K lượt xem
Chapter 25 13/09/2017
Chapter 24 13/09/2017
18+ Ác Ma Màu Hồng
474K lượt xem
Chapter 5 17/08/2017
Chapter 4 17/08/2017
HOT Bác Sĩ Quái Dị
2.4M lượt xem
Chapter 166 10/06/2017
Chapter 165 25/01/2017
Hack não
1K lượt xem
Chapter 1 23/11/2016
PAPARAZZI (from Cass to TVXQ)
2.6K lượt xem
Chapter 5 22/07/2016
Chapter 4 18/06/2016
Goku Onna Michi
95.5K lượt xem
Chapter 1 01/07/2016
Wait! Wolf
52.4K lượt xem
Chapter 17 24/06/2016
Chapter 16 24/06/2016