Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

HOT Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
4.2M lượt xem
Chapter 67 1 giờ trước
Chapter 66 11/05/2021
Chiến Thần Phong Ấn
0 lượt xem
Chapter 2 2 giờ trước
Chapter 1 2 giờ trước
Siêu Năng Bất Lương Học Bá
0 lượt xem
Chapter 1 2 giờ trước
Chapter 0 2 giờ trước
Minh Nhật Chi Kiếp
0 lượt xem
Chapter 1 2 giờ trước
Minh Tinh Thời Cổ Đại
1 lượt xem
Chapter 1 2 giờ trước
HOT Lạn Kha Kỳ Duyên
1.3M lượt xem
Chapter 39 2 giờ trước
Chapter 38 12/05/2021
HOT Vạn Cổ Thần Vương
44.3M lượt xem
Chapter 249 4 giờ trước
Chapter 248 2 ngày trước
HOT Vạn Giới Thần Chủ
11.8M lượt xem
Chapter 290 7 giờ trước
Chapter 289 12/05/2021
HOT Thời Đại X Long
5.4M lượt xem
Chapter 104 7 giờ trước
Chapter 103 16/04/2021
HOT Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
5.3M lượt xem
Chapter 56 7 giờ trước
Chapter 55 2 ngày trước
HOT Phượng Ngự Tà Vương
5.5M lượt xem
Chapter 80 9 giờ trước
Chapter 79 2 ngày trước
HOT Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10.8M lượt xem
Chapter 174 11 giờ trước
Chapter 173 11 giờ trước
Người Trên Vạn Người
38.1K lượt xem
Chapter 30 10/05/2021
Chapter 6 11 giờ trước
HOT Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10.7M lượt xem
Chapter 133 12 giờ trước
Chapter 132 1 ngày trước
Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
354K lượt xem
Chapter 19 13 giờ trước
Chapter 18 13 giờ trước
HOT Tuyệt Thế Võ Hồn
2.4M lượt xem
Chapter 80 17 giờ trước
Chapter 79 17 giờ trước