Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Đô Thị Tiên Đế
33 lượt xem
Chapter 6 10/09/2020
Chapter 5 10/09/2020
Võ Thần Chí Tôn
5 lượt xem
Chapter 3 10/09/2020
Chapter 2 10/09/2020
HOT Luyến Ái Sinh Tử Bộ
8.7M lượt xem
Chapter 176 09/09/2020
Chapter 175 02/09/2020
HOT Hoàng Hậu Bận Lắm
3.8M lượt xem
Chapter 124 09/09/2020
Chapter 123 04/09/2020
Nghịch Thiên Chiến Thần
269.6K lượt xem
Chapter 21 09/09/2020
Chapter 20 08/09/2020
HOT Tà Y Cuồng Thê
1.2M lượt xem
Chapter 31 09/09/2020
Chapter 30 09/09/2020
Babylon Vương Phi
124K lượt xem
Chapter 7 09/09/2020
Chapter 6 05/09/2020
HOT Tuyệt Thế Phi Đao
18.2M lượt xem
Chapter 268 08/09/2020
Chapter 267 07/09/2020
HOT Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
2.3M lượt xem
Chapter 65 08/09/2020
Chapter 64 01/09/2020
Vương Phi Thông Linh
668.7K lượt xem
Chapter 23 08/09/2020
Chapter 22 29/08/2020
HOT Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
24.4M lượt xem
Chapter 142 08/09/2020
Chapter 141 04/09/2020