Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

HOT Ta Là Tà Đế
31M lượt xem
Chapter 164 22/06/2021
Chapter 163 18/06/2021
Thiên Mệnh Vi Hoàng
24.5K lượt xem
Chapter 16 22/06/2021
Chapter 15 22/06/2021
HOT Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
12.1M lượt xem
Chapter 165 05/06/2021
Chapter 164 05/06/2021
HOT Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
43.9M lượt xem
Chapter 233 05/06/2021
Chapter 232 04/06/2021
HOT Thanh Đế Truyện
2M lượt xem
Chapter 99 05/06/2021
Chapter 98 05/06/2021
Đế Quốc Lê Man
338.7K lượt xem
Chapter 17 19/05/2021
Chapter 16 16/05/2021
Thông Thần Thủ Biện
661.8K lượt xem
Chapter 68 19/05/2021
Chapter 67 19/05/2021