Chi tiết

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

- - - - - -
Tóm tắt

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa…

Danh sách chap truyện

Bình luận

Tham gia bình luận

THÔNG TIN NGƯỜI GỬIĐóng (x)
Bài viết có 0 bình luận