Thông Linh Phi
Updating

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương…

LATEST MANGA RELEASES

MANGA DISCUSSION

Bình luận

Tham gia bình luận

THÔNG TIN NGƯỜI GỬIĐóng (x)
Bài viết có 16 bình luận
luyên luyên

đkm tao muốn chết quách đi cho xong hà cả một chapter toàn là ảnh lỗi 😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

luyên luyên

cả một chapter toàn là ảnh lỗi tức tí nữa là tức chết mất 😤😤😤😤😤😤

luyên luyên

úi chà tiểu liệt liệt nghe thân quá hà

luyên luyên

nhìn bắc đường liệt với sương nhi hợp đôi vl😏

luyên luyên

đkm 25 ảnh lỗi bực chết mất 😡

luyên luyên

liễu triệt nhìn giống nữ vl

luyên luyên

ần n n n chapter này giống khá giống truyện đam mỹ vậy đó 😓

luyên luyên

mình đọc một chapter phải tốn tận mấy phút lận vì… đợi ảnh 😓